Personel Sayıları
Profesör 6
Doçent 5
Doktor Öğretim Üyesi 17
Araştırma Görevlisi 23
Öğretim Görevlisi 11
Uzman 0
İdari Personel 10
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 0 0
2. Öğretim Öğrencisi 0 0
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 0 0
Genel Toplam 0